Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

kierownik ds. ubezpieczeń społecznych

Description

Code

1213.2.1

Description

Kierownicy ds. ubezpieczeń społecznych kierują i opracowują rządowe programy zabezpieczenia społecznego, aby wspierać dobrobyt obywateli, a także promować programy zabezpieczenia społecznego. Nadzorują pracowników rządowego systemu ubezpieczeń społecznych i badają istniejące polityki w celu oceny zagadnień i opracowania propozycji ulepszeń.

Etykieta synonimiczna

doradca ds. ubezpieczeń społecznych

doradca ds. świadczeń

urzędnik ds. świadczeń

urzędnik służby cywilnej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności