Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

projektant systemów informacyjno-telekomunikacyjnych

Description

Code

2511.14

Description

Projektanci systemów informacyjno-telekomunikacyjnych projektują architekturę, elementy, moduły, interfejsy i dane wieloelementowych systemów z myślą o spełnieniu określonych wymogów.

Scope note

Excludes people performing development activities.

Etykieta synonimiczna

projektanci systemów informacyjno-telekomunikacyjnych

projektant systemu informacyjnego i telekomunikacyjnego

projektant systemu informacyjno-telekomunikacyjnego

projektant systemów ICT

projektant systemów informacyjnych i telekomunikacyjnych

projektant systemów informatycznych

projektant systemów TIK

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności

umiejętności