Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

oficer pokładowy

Description

Code

3152.1

Description

Oficerowie pokładowi pełnią obowiązki wachtowe na pokładzie statków, takie jak określanie kursu i prędkości, manewrowanie w celu uniknięcia zagrożeń oraz ciągłe monitorowanie pozycji statków przy użyciu map i pomocy nawigacyjnych. Prowadzą dzienniki i inne rejestry śledzenia ruchu statku. Zapewniają, że przestrzegane są odpowiednie procedury i praktyki w zakresie bezpieczeństwa, sprawdzają, czy sprzęt jest w dobrym stanie, oraz nadzorują załadunek i rozładunek towarów lub ruch pasażerów. Sprawują nadzór nad członkami załogi zajmującymi się obsługą techniczną i podstawowym utrzymaniem statku.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności