Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

technik ochrony środowiska

Description

Code

2133.15

Description

Technicy ochrony środowiska badają źródła zanieczyszczeń i pomagają w opracowywaniu planów zapobiegania zanieczyszczeniom i ochrony przed nimi. Pobierają próbki gleby, wody lub innych materiałów i przeprowadzają testy w celu zbadania poziomu zanieczyszczenia i określenia jego źródła.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności