Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

technik akwakultury ds. systemów recyrkulacyjnych

Description

Code

6221.10

Description

Technicy akwakultury ds. systemów recyrkulacyjnych obsługują i kontrolują procesy związane z chowem organizmów wodnych w naziemnych systemach recyrkulacyjnych, w których wykorzystuje się procesy ponownego wykorzystania wody oraz działanie urządzeń pompujących, napowietrzających, grzewczych, oświetleniowych i filtrów biologicznych, jak również systemy zasilania awaryjnego.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności