Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

kierownik ds. eksploatacji technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Description

Code

1330.5

Description

Kierownicy ds. eksploatacji technologii informacyjno-telekomunikacyjnych koordynują usługi ICT i infrastrukturę, dbając o to, by organizacja posiadała wymagane zasoby infrastrukturalne. Ponadto planują i monitorują etapy procesu biznesowego lub procesu komputerowego, negocjują umowy i podejmują działania łagodzące w przypadku niespełnienia warunków porozumienia. Nadzorują bieżące zadania związane z elementami infrastruktury, systemami technologii informacyjno-telekomunikacyjnych i oprogramowaniem.

Etykieta synonimiczna

kierownicy ds. eksploatacji technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

kierownik ds. eksploatacji technologii ICT

kierownik ds. eksploatacji technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej

kierownik ds. eksploatacji technologii informacyjno-telekomunikacyjnej

kierownik ds. eksploatacji technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych

kierownik ds. eksploatacji technologii informatycznych

kierownik ds. eksploatacji TIK

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

Narrower occupations

umiejętności

umiejętności