Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

kierownik laboratorium analiz medycznych

Description

Code

1349.17

Description

Kierownicy laboratoriów analiz medycznych sprawują nadzór nad codzienną działalnością laboratorium medycznego. Zarządzają pracownikami i informują o harmonogramie działań. Monitorują i zapewniają wykonywanie wszystkich czynności laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacjami, zapewniają niezbędny sprzęt laboratoryjny oraz zapewniają przestrzeganie odpowiednich norm bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności