Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi

Description

Code

1212.2

Description

Kierownicy działu zarządzania zasobami ludzkimi planują, projektują i wdrażają procesy związane z kapitałem ludzkim przedsiębiorstw. Opracowują programy rekrutacji, rozmów o pracę i wyboru pracowników na podstawie wcześniejszej oceny profilu i umiejętności wymaganych w przedsiębiorstwie. Ponadto zarządzają oni programami rekompensat i rozwoju dla pracowników przedsiębiorstwa, obejmujących szkolenia, ocenę umiejętności i roczne oceny, awanse, programy dla emigrantów oraz ogólną pewność co do dobrobytu pracowników w miejscu pracy.

Etykieta synonimiczna

dyrektor ds. zasobów ludzkich

kierownik agencji zatrudnienia

kierownik biura karier

kierownik ds. kadrowych

kierownik ds. personalnych

kierownik ds. personelu

kierownik działu kadr i płac

kierownik działu szkoleń

kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

kierownik zarządzania zasobami ludzkimi

specjalista ds. kadr i płac

specjalista ds. personalnych

specjalista ds. rekrutacji

specjalista ds. relokacji

specjalista ds. świadczeń

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

Narrower occupations

umiejętności