Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inżynier mechanik górnictwa

Description

Code

2144.1.12

Description

Inżynierowie mechanicy górnictwa sprawują nadzór nad zakupem, instalacją, usuwaniem i konserwacją górniczego sprzętu mechanicznego, w oparciu o ich znajomość specyfikacji mechanicznych. Organizują wymianę i naprawę sprzętu i części mechanicznych.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: