Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

inżynier mechanik górnictwa

Description

Code

2144.1.12

Description

Inżynierowie mechanicy górnictwa sprawują nadzór nad zakupem, instalacją, usuwaniem i konserwacją górniczego sprzętu mechanicznego, w oparciu o ich znajomość specyfikacji mechanicznych. Organizują wymianę i naprawę sprzętu i części mechanicznych.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: