Skip to main content

Show filters

Hide filters

inżynier geodeta - geodezja górnicza

Description

Code

2165.4.2

Description

Inżynierowie geodeci (geodezja górnicza) przygotowują i utrzymują plany górnicze zgodnie z wymogami ustawowymi i wymogami w zakresie zarządzania. Prowadzą oni rejestr postępów w zakresie czynności górniczych oraz w zakresie wydobycia rudy lub minerałów.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: