Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

nauczyciel osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ponadpodstawowej/nauczycielka osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ponadpodstawowej

Description

Code

2352.1.6

Description

Nauczyciele osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ponadpodstawowej przygotowują specjalnie opracowane zajęcia dla uczniów o różnych formach niepełnosprawności na poziomie szkoły ponadpodstawowej i zapewniają im możliwość uczenia się. Niektórzy nauczyciele osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pracują z dziećmi, które doświadczają łagodnej i umiarkowanej niepełnosprawności, wdrażając zmodyfikowany program nauczania w celu dostosowania ich do specyficznych potrzeb każdego ucznia. Inni nauczyciele osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pomagają i uczą uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, koncentrując się na nauczaniu ich podstawowych i zaawansowanych umiejętności czytania i pisania, życia i umiejętności społecznych. Wszyscy nauczyciele oceniają postępy uczniów, uwzględniając ich mocne i słabe strony, oraz informują o swoich ustaleniach rodziców, doradców, administratorów i inne zainteresowane strony.

Etykieta synonimiczna

nauczycielka osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ponadpodstawowej

nauczyciel osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ponadpodstawowej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności