Skip to main content

Show filters

Hide filters

dyrektor oddziału

Description

Code

1213.5.1

Description

Dyrektorzy oddziałów są odpowiedzialni za zarządzanie wszystkimi sprawami związanymi z danym przedsiębiorstwem w danym regionie geograficznym lub oddziale. Otrzymują wskazania z siedziby głównej i w zależności od struktury przedsiębiorstwa mają na celu wdrożenie strategii przedsiębiorstwa przy jednoczesnym dostosowaniu jej do rynku, na którym działa dany oddział. Przewidują zarządzanie pracownikami, komunikację, działania marketingowe oraz działania następcze w odniesieniu do wyników i celów.

Etykieta synonimiczna

dyrektor ds. międzynarodowych

dyrektor regionalny

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności