Skip to main content

Show filters

Hide filters

kierownik badania ankietowego

Description

Code

3341.6

Description

Kierownicy badania ankietowego organizują i nadzorują badania i ankiety na wniosek sponsora. Monitorują ich realizację zgodnie z wymogami i kierują zespołem ankieterów terenowych.

Etykieta synonimiczna

kierowniczka badania ankietowego

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: