Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technik inżynierii lądowej

Description

Code

3112.1

Description

Technicy inżynierii lądowej pomagają projektować i realizować plany budowlane i wykonują zadania organizacyjne, na przykład w zakresie planowania i monitorowania oraz w zakresie przetargów i fakturowania robót budowlanych. Ponadto wyliczają zapotrzebowanie oraz pomagają w zakupie i organizacji materiałów budowlanych oraz zapewniają ich jakość. Technicy inżynierii lądowej mogą wykonywać zadania techniczne w dziedzinie inżynierii lądowej i wodnej oraz opracowywać strategie realizacji polityk w zakresie robót drogowych, sygnalizacji świetlnej, systemów kanalizacyjnych i systemów gospodarki wodnej oraz udzielać porad w tym zakresie.

Etykieta synonimiczna

technik budownictwa

laborant budowlany

technik renowacji elementów architektury

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności