Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

analityk odtwarzania awaryjnego technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Description

Code

2519.4

Description

Analitycy odtwarzania awaryjnego technologii informacyjno-telekomunikacyjnych opracowują, utrzymują i wdrażają strategie i rozwiązania w zakresie ciągłości TIK oraz przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej. Wspierają zespoły techniczne, oceniają ryzyko, projektują i opracowują procedury, dokumentację i strategie w zakresie przywracania gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej w celu kontynuowania funkcji biznesowych i powrotu do normalnego stanu przy minimalnej utracie danych. Koordynują również testy tworzenia wersji zapasowych i walidacji systemów.

Scope note

Excludes people performing development activities.

Etykieta synonimiczna

analitycy odporności technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

analityk odporności technologii ICT

analityk odporności technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej

analityk odporności technologii informacyjno-telekomunikacyjnej

analityk odporności technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych

analityk odporności technologii informatycznych

analityk odporności technologii teleinformatycznych

analityk odporności TIK

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności