Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

operator drążarki elektroiskrowej

Description

Code

7223.20

Description

Operatorzy drążarki elektroiskrowej konfigurują i obsługują drążarki elektroiskrowe przeznaczone do ścinania nadmiaru materiału z detalu metalowego przez zastosowanie wyładowań elektrycznych lub iskrzenia w wyniku napięcia elektrycznego i oddzielanie go przez płyn dielektryczny usuwający elementy metalowe z elektrod. Te procesy mogą obejmować mikroskopię transmisyjną i optyczną.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności