Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

operator drążarki elektroiskrowej

Description

Code

7223.20

Description

Operatorzy drążarki elektroiskrowej konfigurują i obsługują drążarki elektroiskrowe przeznaczone do ścinania nadmiaru materiału z detalu metalowego przez zastosowanie wyładowań elektrycznych lub iskrzenia w wyniku napięcia elektrycznego i oddzielanie go przez płyn dielektryczny usuwający elementy metalowe z elektrod. Te procesy mogą obejmować mikroskopię transmisyjną i optyczną.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności