Skip to main content

Show filters

Hide filters

rybak

Description

Code

8350.4

Description

Rybacy prowadzą prace na statkach rybackich, gdzie wykonują działalność związaną z połowami. Podejmują oni szeroki zakres działalności połowowej i morskiej na lądzie i na morzu, takiej jak obsługa narzędzi połowowych i połowów, łączność, zaopatrzenie, praktyka morska, usługi hotelarskie i magazynowe.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności