Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ramiarz

Description

Code

7115.7

Description

Ramiarze wytwarzają ramy do obrazów i luster, przede wszystkim z drewna. Omawiają oni specyfikacje z klientami i wytwarzają lub adaptują odpowiednio ramę. Przycinają, kształtują i łączą elementy drewniane, a także nasączają je substancjami w celu uzyskania pożądanego koloru i ochrony przed korozją i ogniem. Przycinają szkło i osadzają je w ramie. W niektórych przypadkach rzeźbią i dekorują ramy. Mogą również naprawiać, restaurować lub odtwarzać ramy starsze lub zabytkowe.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: