Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operator piaszczarki

Description

Code

8122.1

Description

Operatorzy piaszczarek wykorzystują odpowiedni sprzęt i maszyny do wygładzenia szorstkich powierzchni przy użyciu obróbki strumieniowo-ściernej. Obróbka strumieniowo-ścierna jest powszechnie stosowana w procesie obróbki wykańczającej metalowych elementów obrabianych oraz do obróbki strumieniowej materiałów budowlanych stosowanych w konstrukcjach murarskich, takich jak cegły, kamienie i beton. Obsługują oni piaszczarki, które siłą przepychają strumień materiału ściernego, takiego jak piasek, soda lub woda, pod wysokim ciśnieniem, napędzane przez koło mechanizmu odśrodkowego, w celu nadania kształtu i wygładzenia powierzchni.

Etykieta synonimiczna

operator piaskarki

operator urządzeń do czyszczenia strumieniowo-ściernego

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności