Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

menedżer BHP na placach budów

Description

Code

3112.3

Description

Menedżerowie BHP na placach budów sprawdzają, egzekwują i kontrolują środki bezpieczeństwa i higieny na placach budów. Zarządzają również wypadkami w miejscu pracy i podejmują działania zapewniające prawidłowe wdrażanie polityk bezpieczeństwa.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: