Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

dzienny opiekun małego dziecka / dzienna opiekunka małego dziecka

Description

Code

5311.1.3

Description

Dzienni opiekunowie małego dziecka/dzienne opiekunki małego dziecka świadczą usługi socjalne na rzecz dzieci i ich rodzin w celu poprawy ich funkcjonowania społecznego i psychologicznego. Dążą do poprawy samopoczucia rodziny poprzez opiekę nad dziećmi w ciągu dnia.

Etykieta synonimiczna

opiekunka w żłobku

dzienny opiekun małego dziecka

opiekun w klubie dziecięcym

opiekunka w klubie dziecięcym

dzienna opiekunka małego dziecka

opiekun w żłobku

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności