Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

kierownik unii kredytowej

Description

Code

1346.3

Description

Kierownicy unii kredytowych nadzorują usługi członków i zarządzają nimi, nadzorują personel i operacje prowadzone przez unie kredytowe. Informują pracowników o ostatnich procedurach i polityce unii kredytowej oraz przygotowują sprawozdania finansowe.

Etykieta synonimiczna

doradca kredytowy

kierownik oddziału spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

kierownik spółdzielni finansowej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności

umiejętności