Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

kierownik unii kredytowej

Description

Code

1346.3

Description

Kierownicy unii kredytowych nadzorują usługi członków i zarządzają nimi, nadzorują personel i operacje prowadzone przez unie kredytowe. Informują pracowników o ostatnich procedurach i polityce unii kredytowej oraz przygotowują sprawozdania finansowe.

Etykieta synonimiczna

doradca kredytowy

kierownik oddziału spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

kierownik spółdzielni finansowej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności