Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

kierownik loterii

Description

Code

1431.2.4

Description

Kierownicy loterii organizują i koordynują działania organizacji loterii. Nadzorują oni codzienne operacje i ułatwiają komunikację między pracownikami a klientami. Kontrolują oni procedury loteryjne, organizują ceny personelu szkolącego i dążą do poprawy rentowności ich działalności. Przyjmują odpowiedzialność za wszystkie działania w zakresie loterii oraz zapewniają przestrzeganie stosownych zasad i przepisów dotyczących loterii.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: