Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

policjant

Description

Code

5412.1

Description

Policjanci stosują metody dochodzeniowe mające na celu zapobieganie przestępczości, ściganie i zatrzymywanie przestępców oraz ochronę ludności przed przemocą i działaniami przestępczymi. Prowadzą działania w zakresie nadzoru i patrolowania mające na celu zapobieganie przestępstwom i zatrzymywanie przestępców. Udzielają pomocy poszkodowanym i ogółowi społeczeństwa oraz wykonują zadania administracyjne.

Scope note

Includes state police officer.

Etykieta synonimiczna

funkcjonariusz policji

policjantka

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności