Skip to main content

Show filters

Hide filters

policjant

Description

Code

5412.1

Description

Policjanci stosują metody dochodzeniowe mające na celu zapobieganie przestępczości, ściganie i zatrzymywanie przestępców oraz ochronę ludności przed przemocą i działaniami przestępczymi. Prowadzą działania w zakresie nadzoru i patrolowania mające na celu zapobieganie przestępstwom i zatrzymywanie przestępców. Udzielają pomocy poszkodowanym i ogółowi społeczeństwa oraz wykonują zadania administracyjne.

Scope note

Includes state police officer.

Etykieta synonimiczna

funkcjonariusz policji

policjantka

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności