Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

operator wyżarzarki

Description

Code

8121.3

Description

Operatorzy wyżarzarek obsługują piece elektryczne lub gazowe w celu zmiękczenia metalu, aby można było go łatwiej kroić i formować. Ogrzewają metal do określonej temperatury i/lub barwy, a następnie powoli go schładzają, zgodnie ze specyfikacjami. Operatorzy wyżarzarek kontrolują metale w ciągu całego procesu w celu wykrycia wad.

Etykieta synonimiczna

wyżarzacz

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: