Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

inspektor leśny

Description

Code

3359.4

Description

Inspektorzy leśni monitorują działalność w dziedzinie gospodarki leśnej w celu zagwarantowania, że pracownicy i ich działania spełniają obowiązujące przepisy i normy. Przeprowadzają oni inspekcje w celu przeanalizowania działań, płac, kosztów oraz środków w zakresie bezpieczeństwa i higieny. Inspektorzy leśni analizują również swoje ustalenia i składają sprawozdania na ten temat.

Etykieta synonimiczna

strażnik leśny

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności