Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

nauczyciel sztuk wizualnych/nauczycielka sztuk wizualnych

Description

Code

2355.6

Description

Nauczyciele sztuk wizualnych instruują uczniów w różnych stylach sztuk wizualnych, takich jak rysowanie, malowanie i rzeźbienie, w kontekście rekreacyjnym. Przekazują uczniom przegląd historii sztuki, ale przede wszystkim koncentrują się na praktycznym podejściu do swoich kursów, w ramach których pomagają uczniom eksperymentować z różnymi technikami artystycznymi oraz pomagają je opanować, a także zachęcają do rozwijania własnego stylu.

Etykieta synonimiczna

instruktorka sztuk wizualnych

instruktor sztuk wizualnych

nauczycielka sztuk wizualnych

nauczyciel sztuk wizualnych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności