Skip to main content

Show filters

Hide filters

kierownik ośrodków rekreacji i rozrywki

Description

Code

1431.2

Description

Kierownicy ośrodków rekreacji i rozrywki kierują działalnością obiektów, które świadczą usługi rekreacyjne, takie jak ogrody, spa, ogrody zoologiczne, obiekty gier hazardowych i loteryjnych. Planują i organizują codzienne działania związanych z nimi pracowników i infrastruktury oraz zapewniają, że organizacja będzie śledzić najnowsze wydarzenia w swojej dziedzinie. Koordynują różne działy w ramach tej infrastruktury i zarządzają prawidłowym wykorzystaniem zasobów i budżetów.

Etykieta synonimiczna

dyrektor domu kultury

dyrektor ośrodka wakacyjnego

dyrektor ośrodka wczasowego

dyrektor ośrodka wypoczynkowego

dyrektor parku rozrywki

dyrektor teatru

kierownik kina

kierownik ośrodka sportowego

kierownik ośrodka sportowo-rekreacyjnego

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności