Skip to main content

Show filters

Hide filters

dyrektor sieci transportu rurociągowego

Description

Code

1324.6

Description

Dyrektorzy sieci transportu rurociągowego odpowiadają za kierowanie i ogólny rozwój projektów w dziedzinie transportu rurociągowego. Nadzorują oni planowanie, wybór trasy, zarządzanie zasobami oraz codzienne działania. Opracowują długoterminową wizję zapewniającą efektywność infrastruktury.

Etykieta synonimiczna

dyrektor sieci dystrybucyjne

nadzorca sieci dystrybucyjnej

projektant sieci dystrybucyjnej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności