Skip to main content

Show filters

Hide filters

opiekun dzieci w autobusie szkolnym

Description

Code

5311.2

Description

Opiekunowie dzieci w autobusie szkolnym monitorują autobusy szkole w celu zapewnienia i nadzorowania bezpieczeństwa i dobrego zachowania uczniów. Pomagają dzieciom podczas wsiadania i wysiadania z autobusu, udzielają wsparcia kierowcy i zapewniają pomoc w nagłych wypadkach.

Etykieta synonimiczna

opiekun dzieci w drodze do szkoły

opiekunka dzieci w autobusie szkolnym

opiekunka dzieci w drodze do szkoły

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: