Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

opiekun dorosłych w placówce całodobowej

Description

Code

3412.4.11

Description

Opiekunowie dorosłych w placówkach całodobowych zapewniają doradztwo i wsparcie dla osób dorosłych wymagającymi szczególnej troski, z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową lub z problemem uzależnienia. Monitorują ich postępy i zapewniają im opiekę w pozytywnym środowisku życiowym. Współpracują z rodzinami, aby wspierać rozwój poszczególnych osób i zaspokajać ich potrzeby.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności