Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

technik diagnostyki obrazowej

Description

Code

2269.8.1

Description

Technicy diagnostyki obrazowej planują, przygotowują i wykonują badania obrazowania diagnostycznego i przetwarzanie końcowe z wykorzystaniem szerokiego zakresu sprzętu i technik wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, silne pola magnetyczne lub obrazowanie rezonansem magnetycznym (MRI) oraz dźwięk o wysokiej częstotliwości (ultradźwięk).

Etykieta synonimiczna

technik elektroradiolog

technik obrazowania radiologicznego

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności

umiejętności