Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

technik diagnostyki obrazowej

Description

Code

2269.8.1

Description

Technicy diagnostyki obrazowej planują, przygotowują i wykonują badania obrazowania diagnostycznego i przetwarzanie końcowe z wykorzystaniem szerokiego zakresu sprzętu i technik wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, silne pola magnetyczne lub obrazowanie rezonansem magnetycznym (MRI) oraz dźwięk o wysokiej częstotliwości (ultradźwięk).

Etykieta synonimiczna

technik elektroradiolog

technik obrazowania radiologicznego

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności