Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

asystent terapii zajęciowej/asystentka terapii zajęciowej

Description

Code

2269.5

Description

Asystenci terapii zajęciowej wspierają terapeutę zajęciowego poprzez współpracę z osobami i społecznościami w celu zwiększenia ich zdolności do angażowania się w zawody, które chcą, muszą, lub oczekuje się, że będą wykonywać, lub poprzez zmianę zawodu lub środowiska, aby lepiej wspierać ich zawodowe zaangażowanie. Pracują pod nadzorem terapeuty zajęciowego.


 

Scope note

Includes people working with students. Includes people performing staff supervision.

Etykieta synonimiczna

asystentka terapii zajęciowej

asystent terapii zajęciowej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności