Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

dyrektor ds. informatyzacji

Description

Code

1330.2

Description

Dyrektorzy ds. informacji określają i wdrażają strategię i zarządzanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych. Określają niezbędne zasoby na potrzeby wdrażania strategii technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, przewidują zmiany na rynku technologii informacyjno-telekomunikacyjnych oraz potrzeby przedsiębiorstw. Przyczyniają się do rozwoju strategicznego planu organizacji i zapewniają, że infrastruktura technologii informacyjno-telekomunikacyjnych wspiera ogólne działania i priorytety organizacji.

Etykieta synonimiczna

dyrektor ds. informatyki

dyrektor ds. rozwiązań informatycznych

dyrektor ds. technologii informatycznych

dyrektor informatyzacji

dyrektorzy ds. informatyzacji

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności