Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

pracownik do spraw lokalnej pomocy społecznej

Description

Code

2635.3.4

Description

Pracownicy do spraw lokalnej pomocy społecznej organizują oceny i opiekę. Organizują usługi świadczone w domu w celu wspierania dorosłych osób szczególnej troski, które cierpią na upośledzenia fizyczne lub są w trakcie rekonwalescencji, mając na celu poprawę ich funkcjonowania w społeczności i umożliwienie im bezpiecznego i niezależnego życia w ich własnym domu.

Etykieta synonimiczna

pracownik do spraw lokalnej opieki socjalnej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności