Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

pracownik do spraw lokalnej pomocy społecznej

Description

Code

2635.3.4

Description

Pracownicy do spraw lokalnej pomocy społecznej organizują oceny i opiekę. Organizują usługi świadczone w domu w celu wspierania dorosłych osób szczególnej troski, które cierpią na upośledzenia fizyczne lub są w trakcie rekonwalescencji, mając na celu poprawę ich funkcjonowania w społeczności i umożliwienie im bezpiecznego i niezależnego życia w ich własnym domu.

Etykieta synonimiczna

pracownik do spraw lokalnej opieki socjalnej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności