Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inspektor jakości wyrobów tekstylnych

Description

Code

7543.10.4

Description

Inspektorzy jakości wyrobów tekstylnych zapewniają zgodność wytwarzanych wyrobów tekstylnych z ustalonymi specyfikacjami.

Etykieta synonimiczna

kontroler jakości tkanin

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności