Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kontroler procesów w przemyśle chemicznym

Description

Code

3133.1

Description

Kontrolerzy procesów w przemyśle chemicznym kontrolują proces produkcji chemicznej. Obsługują maszyny i systemy oraz są odpowiedzialni za monitorowanie i konserwację sprzętu i przyrządów do sterowania.

Etykieta synonimiczna

kontroler urządzeń koksowniczych

kontroler urządzeń filtrujących i oddzielających

kontroler urządzeń destylacyjnych i rektyfikacyjnych

sterowniczy procesów w przemyśle chemicznym

kontroler procesów w produkcji nawozów sztucznych

kontroler procesów w produkcji włókien chemicznych

kontroler urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: