Skip to main content

Show filters

Hide filters

monter systemów odladzania

Description

Code

7232.1

Description

Monterzy systemów odladzania przeprowadzają montaż, instalację, testy, konserwację i naprawy mechanicznych urządzeń do odladzania i przeciwoblodzeniowych, które zapobiegają gromadzeniu się lodu na samolotach i statkach kosmicznych lub ich pokrywaniu się lodem.

Etykieta synonimiczna

operator odladzacza samolotowego

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: