Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

inspektor ds. postępowania z materiałami niebezpiecznymi

Description

Code

3257.4.1

Description

Inspektorzy ds. postępowania z materiałami niebezpiecznymi przeprowadzają inspekcje obiektów, które zajmują się materiałami niebezpiecznymi, w celu zapewnienia zgodności z przepisami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz z prawodawstwem dotyczącym postępowania z materiałami niebezpiecznymi. Badają naruszenia, nadzorują testy planów działań ratunkowych i reagowania na zagrożenia oraz prowadzą konsultacje w sprawie poprawy funkcjonowania i procedur obiektów, a także w sprawie przepisów dotyczących materiałów niebezpiecznych. Doradzają również zakładom na temat potencjalnych źródeł zagrożeń dla społeczności oraz lepszych uregulowań w zakresie bezpieczeństwa.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności