Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

analityk inwestycyjny

Description

Code

2413.1.2

Description

Analitycy inwestycyjni prowadzą badania w celu wydania merytorycznych zaleceń dla zarządzających funduszami. Badają inwestycje w skali globalnej, ale w zależności od specyfiki i obszaru działania pracodawcy mogą się specjalizować w takich dziedzinach jak: handel detaliczny, infrastruktura, energetyka, usługi bankowe i finansowe. Skupiają się na informacjach finansowych i ekonomicznych, takich jak zmiany polityczne i gospodarcze, które mogą mieć wpływ na rynki finansowe, lub wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw, i na podstawie interpretacji danych pochodzących z różnych źródeł określają wpływ tych danych na decyzje inwestycyjne.

Etykieta synonimiczna

specjalista ds. bankowości inwestycyjnej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności