Skip to main content

Show filters

Hide filters

kierownik schroniska dla psów

Description

Code

5164.8

Description

Kierownicy schronisk dla psów monitorują codzienne działania schroniska będącego pod ich nadzorem. Dbają, aby zwierzęta przebywające w schroniskach były odpowiednio traktowane i objęte opieką. Kierownicy schronisk dla psów sprawują nadzór nad personelem i utrzymują kontakty z właścicielami zwierząt przywożących i odbierających zwierzęta.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności