Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operator wycinarki laserowej

Description

Code

7223.4.3

Description

Operatorzy wycinarki laserowej konfigurują, programują i obsługują wycinarki laserowe przeznaczone do ścinania, a raczej wypalania i topienia, nadmiaru materiału z detalu metalowego przez nakierowanie potężnej, sterowanej komputerowo wiązki laserowej poprzez optykę laserową. Odczytują schematy wycinarek laserowych i instrukcje oprzyrządowania, przeprowadzają regularną konserwację maszyn i dokonują korekt sterowania frezowaniem, np. w zakresie intensywności wiązki laserowej i jej położenia.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności