Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kontroler jakości wyrobów metalowych

Description

Code

7543.9.3

Description

Kontrolerzy jakości wyrobów metalowych dokonują prewencyjnej i operacyjnej kontroli jakości wyrobów metalowych. Badają materiały na różnych etapach w celu sprawdzenia, czy są one zgodne z pożądaną normą, testują produkty i w razie konieczności odsyłają je do naprawy.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności