Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

specjalista ds. polityki handlowej

Description

Code

2422.18

Description

Specjaliści ds. polityki handlowej opracowują i wdrażają polityki handlowe, zarówno wewnętrznie, jak i w ramach międzynarodowych stosunków w dziedzinie importu i eksportu. Analizują rynek krajowy i zagraniczny w celu promowania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także zapewniają zgodność postępowań w sprawie handlu z przepisami i ochronę przedsiębiorstw przed zakłóceniami.

Etykieta synonimiczna

ekspert ds. polityki handlowej

specjalista ds. stosunków handlowych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: