Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inżynier ds. testów

Description

Code

2149.16

Description

Inżynierowie ds. testów planują i przeprowadzają szczegółowe badania jakości na różnych etapach procesu projektowania, aby upewnić się, że systemy są właściwie zainstalowane i funkcjonują prawidłowo. Analizują oni dane zebrane podczas badań i sporządzają sprawozdania. Są również odpowiedzialni za bezpieczeństwo operacji testowych.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności