Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

twórca projekcji wideo

Description

Code

2166.12

Description

Twórcy projekcji wideo opracowują koncepcję projektu wyświetlanego obrazu pod kątem wyników i nadzorują jego wykonanie. Ich praca opiera się na badaniach i wizjach artystycznych. Na ich kształt wpływają inne formy oraz musi on być zgodny z tymi wzorami i ogólną wizją artystyczną. W związku z tym projektanci ściśle współpracują z kierownikami artystycznymi, operatorami i zespołem artystycznym. Twórcy projekcji wideo przygotowują fragmenty mediów, które mogą być wykorzystywane w pracy, co może obejmować zapis, składanie, operowanie i edytowanie. Podczas prób i występów szkolą instruują operatorów w celu uzyskania optymalnego timingu i manipulacji. Twórcy projekcji wideo opracowują plany, mapy, listy ze wskazówkami oraz inne dokumenty, aby wspierać operatorów i ekipę produkcyjną. Twórcy projekcji wideo czasami pracują również jako samodzielni artyści, tworząc materiał filmowy poza kontekstem wykonania.

Scope note

This occupation is focused on live performance and not on media or broadcast activities. Includes activities in event and rental companies.

Etykieta synonimiczna

projektant wideo

projektantka wideo

twórca oprawy wizualnej

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności