Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kierownik produkcji w przedsiębiorstwie ogrodniczym

Description

Code

6113.2

Description

Kierownicy produkcji w przedsiębiorstwie ogrodniczym planują produkcję, zarządzają przedsiębiorstwem i uczestniczą w produkcji.

Etykieta synonimiczna

kierownik upraw ogrodniczych

kierownicy produkcji w przedsiębiorstwie ogrodniczym

zarządca produkcji ogrodniczej

kierownik produkcji ogrodniczej

kierownik gospodarstwa ogrodniczego

kierownik produkcji upraw ogrodniczych

kierowniczka produkcji w przedsiębiorstwie ogrodniczym

kierownik produkcji w przedsiębiorstwie ogrodowym

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności