Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

technik telekomunikacji

Description

Code

3522.1

Description

Technicy telekomunikacji rozmieszczają, konserwują i monitorują system telekomunikacyjny zapewniający interakcje między danymi a łącznością głosową, taką jak telefonia, telekonferencje, komputery i systemy poczty głosowej. Zajmują się również projektowaniem, produkcją, konstrukcją, konserwacją i naprawą systemów telekomunikacyjnych. Technicy telekomunikacji udzielają pomocy technicznej w zakresie badań i rozwoju urządzeń telekomunikacyjnych.

Etykieta synonimiczna

administrator systemu telekomunikacyjnego

administrator systemów komunikacyjnych

administrator systemów telekomunikacji

administrator telekomunikacji

administrator telekomunikacyjnych systemów

administratorzy systemów telekomunikacyjnych

operator urządzeń radiokomunikacyjnych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności