Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

projektant sieci informacyjno-telekomunikacyjnej

Description

Code

2523.2

Description

Projektanci sieci informacyjno-telekomunikacyjnej projektują topologię i łączność sieci TIK, np. sprzęt, infrastrukturę, komunikację i elementy sprzętu komputerowego.

Scope note

Excludes people performing managerial activities.

Etykieta synonimiczna

inżynier sieci

projektanci sieci

projektant sieciowy

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności