Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

wydawca książek

Description

Code

1349.6

Description

Wydawcy książek są odpowiedzialni za wybór nowych materiałów. Decydują oni, które rękopisy dostarczone przez redaktora wydawniczego są publikowane. Wydawcy książek nadzorują produkcję, wprowadzanie do obrotu i dystrybucję tych tekstów.

Etykieta synonimiczna

dyrektor domu wydawniczego

dyrektor wydawnictwa

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: